A-A+

肺动脉栓塞病人血清酶学检查时下列哪项增高一般不明显A.CKB.CK-MBC.ASTD.LDHE.ALT

2020-07-02 23:12:37 其它问题 阅读 977 次

问题详情

肺动脉栓塞病人血清酶学检查时下列哪项增高一般不明显

A.CK

B.CK-MB

C.AST

D.LDH

E.ALT

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

答案解析

正确答案:E
标签:
Copyright © 问答库 保留所有权利.  SiteMap.  免责声明.
豫ICP备19007809号-1
1351293 1351293
470085 470085

分享到: