A-A+

协议书的谈判特征有轻松随意、地位平等、法律约束松。()

2020-06-30 09:43:13 其它问题 阅读 977 次

问题详情

协议书的谈判特征有轻松随意、地位平等、法律约束松。()

答案解析

题目:协议书的谈判特征有轻松随意、地位平等、法律约束松。()协议书的谈判特征有轻松随意、地位平等、法律约束松。()
||
   标准答案:错
标签:
Copyright © 问答库 保留所有权利.  SiteMap.  免责声明.
豫ICP备19007809号-1
266654 266654
2033645 2033645

分享到: